Sted: Halvorsbøle

Hovedforelesere:
Larry Evans og Erika Puni fra GC
Vi inviterer alle pastorer, forstandere, kasserer og andre ledere i menighetene
i ØND og VND til en weekend der vi blir inspirert og deler inspirasjon. I år er
kassererne spesielt invitert, men det er viktig at alle menighetene er godt
representert også med andre ledere. Vi vil drøfte menighetens fremtid, og vi
trenger å ha en dialog med alle menighetene.
Presentasjoner
Erika Puni er vår verdensleder innen forvaltning, og Larry Evans er nestleder og
redaktør for bladet Dynamic Steward. Vi er så heldige at de kommer begge to!
I tillegg vil unionens administrasjon, avdelingslederne og distriktslederne
delta.
Ledere for konferansen
Øyvind Gjengstø, Rolf Andvik og Terje Dahl (koordinator)
Spørsmål
Har du spørsmål om programmet, ta kontakt med Terje Dahl,
terje.dahl@norskbokforlag.no eller 32 16 15 61.