Her finner du felles-presentasjonen til Kjell Aune med rapport fra Norsk Bibelinstitutt og menighetsmisjonen.

Presentasjonen viser noe av det tilgjengelige materiellet som ressurssenteret kan tilby. En full liste er også tilgjengelig ved forespørsel til kjell.aune@norskbibelinstitutt.no. Presentasjonen tar opp hvordan menighetene kan engasjere seg i menighetsmisjons arbeidet, og litt om samspillet mellom avdelingen og menighetene.

Presentasjonen presenterer også Norsk Bibelinstitutt (NBI). Det gis litt fakta og tall om NBIs virksomhet, og info om hva som skjer ved NBI i disse tider. Hvilke kurs tilbys, og hvilke kursnyheter er utgitt? Nytt i høst er annonsering på Facebook og internett (Google Adwords). Det sies litt om effekten av disse kampanjene så langt (pr. 28/9-14). Hvordan kan NBI og lokalmenigheten/medlemmene spille på lag?

PP fra Menighetsmisjonen og NBI (pptx)

PP fra Menighetsmisjonen og NBI (pdf)

Tagged with →