Her finner du presentasjonen til Rolf Andvik: 2014.09.06 Presentasjon1 (pptx)

Vi hadde også en sesjon der alle ble delt inn i fokusgrupper der vi snakket om hva vi som kirkesamfunn bør fokusere på de neste årene. Dette sendes til Unione og Distriktet som input til deres arbeid med plan for 2015-2020. Alle ideene ble samlet og prioritert ved avstemning. Her er resultatet:

Fokusgrupper ledersamling ØND 2014 (xlsx)

Tagged with →