Her finner du presentasjonen til Rolf Andvik: 2014.09.06 Presentasjon1 (pptx)

Vi hadde også en sesjon der alle ble delt inn i fokusgrupper der vi snakket om hva vi som kirkesamfunn bør fokusere på de neste årene. Dette sendes til Unione og Distriktet som input til deres arbeid med plan for 2015-2020. Alle ideene ble samlet og prioritert ved avstemning. Her er resultatet:

Fokusgrupper ledersamling ØND 2014 (xlsx)

Her finner du felles-presentasjonen til Kjell Aune med rapport fra Norsk Bibelinstitutt og menighetsmisjonen.

Presentasjonen viser noe av det tilgjengelige materiellet som ressurssenteret kan tilby. En full liste er også tilgjengelig ved forespørsel til kjell.aune@norskbibelinstitutt.no. Presentasjonen tar opp hvordan menighetene kan engasjere seg i menighetsmisjons arbeidet, og litt om samspillet mellom avdelingen og menighetene.

Presentasjonen presenterer også Norsk Bibelinstitutt (NBI). Det gis litt fakta og tall om NBIs virksomhet, og info om hva som skjer ved NBI i disse tider. Hvilke kurs tilbys, og hvilke kursnyheter er utgitt? Nytt i høst er annonsering på Facebook og internett (Google Adwords). Det sies litt om effekten av disse kampanjene så langt (pr. 28/9-14). Hvordan kan NBI og lokalmenigheten/medlemmene spille på lag?

PP fra Menighetsmisjonen og NBI (pptx)

PP fra Menighetsmisjonen og NBI (pdf)

Her finner dere presentasjonen som Vinjar Romsvik hadde på ledertreffet på Halvorsbølet høsten 2014. Det var ett innlegg og en workshop med eksempler og noe mer praktisk rettet. Presentasjonsverktøyet som brukes her heter Prezi.

https://prezi.com/aqlv9cux4dxz/ledertreff-2014/

P.S. Lovte også å legge ut link til videoer som forklarer hvordan man oppdaterer nettsider. Her er de: https://sdaweb.no/2012/02/laere-wordpress-uten-laerer/

 

Recent Posts

Comments